Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Hà Nội: Tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Hà Nội: Tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới - ảnh 1
Triển khai có hiệu quả các chương trình bổ sung vi chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em (ở các độ tuổi), người cao tuổi. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, phát huy sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, các tổ chức chính trị - Xã hội từ thành phố đến cơ sở và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Thủ đô đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe như môi trường, thể dục, thể thao, văn hóa... vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan tới sức khỏe nhân dân; Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, trước hết là trong bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng bệnh và chữa bệnh.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động có các nội dung, tiêu chí liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo các điều kiện thuận lợi để huy động các tổ chức xã hội, tôn giáo tham gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; phát huy vai trò của Ban Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân các cấp; Xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các Đề án, chương trình, kế hoạch về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người dân Thủ đô.

Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh, an toàn thực phẩm; xóa bỏ các tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hướng dẫn, phố biến chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn cho nhân dân phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Triển khai có hiệu quả các chương trình bổ sung vi chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, trẻ em (ở các độ tuổi), người cao tuổi. Quan tâm các điều kiện để mỗi người dân được bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đặc biệt ở các xã có đồng bào dân tộc và khu vực xa trung tâm...

T.Quang

>> Xem thêm: 

Loạt dữ liệu xấu đẩy giá dầu trượt khỏi đỉnh

Chiến lược đầu tư của IKEA tại các thị trường châu Á

Xe Nga sắp đổ bộ vào Việt Nam?

Loading...
Bình luận của bạn !

Tin đọc nhiều
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều