Loading...

Hà Nội: Cẩn trọng với các dự án “ma”

Chỉ là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, không thể chuyển đổi thành đất ở và cũng không có quy hoạch để làm dự án nhà ở nhưng bằng những hội thảo hoành...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều