Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Guardiola không đổ lỗi cho nạn chấn thương, khen Chelsea xuất sắc