Loading...

Gỗ Trường Thành (TTF) hoàn tất phát hành 95,6 triệu cổ phần hoán đổi, thu ròng 300 tỷ đồng

Tổng thu ròng từ đợt chào bán đạt 300 tỷ đồng. Sau phát hành, Gỗ Trường Thành (TTF) sẽ tăng vốn lên 3.146 tỷ đồng và lượng cổ phiếu mới phát hành chiếm...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều