Loading...

Gỗ Trường Thành sẽ sáp nhập với Sứ Thiên Thanh trong tháng 5/2019

Mục đích của việc sáp nhập giúp Gỗ Trường Thành (TTF) thoát nguy cơ lỗ lũy kế vượt cả vốn điều lệ. Dự kiến sau sáp nhập, Sứ Thiên Thanh sẽ bị chấm dứt...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều