Loading...

Gỗ Trường Thành gần âm hết vốn điều lệ: Một cá nhân miễn toàn bộ lãi vay và giảm nợ gần 200 tỷ đồng

Gỗ Trường Thành cho rằng tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, số dư tài khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn có tổng số tiền là 1.032 tỷ đồng. Đồng...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều