Loading...

Giồng Trôm có 12/22 xã, thị trấn có tả heo Châu Phi

Huyện Giồng Trôm (Bến Tre) có 2.115 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn 84.400 con.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều