Giống cây trồng Miền Nam (SSC) điều chỉnh giảm 18% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Kế hoạch doanh thu cũng điều chỉnh giảm 14%, còn gần 620 tỷ đồng.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều