Loading...

Giao hàng tiết kiệm đang “đùa với niềm tin của khách hàng?”

Khi câu chuyện nhân viên công ty Giao hàng tiết kiệm ném bưu kiện của khách chưa ngã ngũ, dân bán hàng online cho biết, từng bị khách trả hàng, mất uy tín vì chọn...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều