Giải ngân đầu tư công đáng báo động: Cần động lực từ người đứng đầu, tránh tâm lý lo sợ

Để "đả thông" điểm nghẽn giải ngân đầu tư công, một hướng chung các chuyên gia đề cập đến là vai trò người đứng đầu với tâm lý và nỗi sợ trách nhiệm.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều