Loading...

Giải ngân 100%, hứa 'không có tính khả thi', đầu tư công ách tắc

Nhiều bộ ngành ước số thực hiện chi đầu tư phát triển năm 2019 đạt 100% dự toán giao. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước khẳng định là “không có tính khả thi”. Lý...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều