Gemadept (GMD) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Tương ứng Gemadept sẽ chi khoảng 445 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều