Loading...

GDP được tính theo nguyên tắc “tính đúng”, “tính đủ”

Sau khi Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại theo thông lệ quốc tế, quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2010 2017 bình quân mỗi năm tăng 25,4%....

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều