Loading...

FPT báo lãi gần 4.000 tỷ đồng sau 10 tháng, vượt cả năm 2018

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 10 tháng lần lượt đạt 3.351 tỷ đồng và 2.717 tỷ đồng

FPT báo lãi gần 4.000 tỷ đồng sau 10 tháng, vượt cả năm 2018 - ảnh 1

FPT cho biết, đóng vai trò động lực tăng trưởng chính cho tập đoàn là khối công nghệ.

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả Kinh doanh 10 tháng đầu năm 2019 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 19,8% và 26,5%, lần lượt đạt 22.007 tỷ đồng và 3.994 tỷ đồng.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế 10 tháng đã vượt con số của cả năm 2018 (lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 3.858 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 10 tháng lần lượt đạt 3.351 tỷ đồng và 2.717 tỷ đồng, tăng 26,0% và 27,7% so cùng kỳ năm 2018.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.013 đồng, tăng 27,1%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 18,1% (10 tháng đầu năm 2018 đạt 17,2%).

FPT cho biết, đóng vai trò động lực tăng trưởng chính cho tập đoàn là khối công nghệ, khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 12.410 tỷ đồng và 1.707 tỷ đồng, tăng tương ứng 23,8% và 40,0%. Trong đó, doanh thu tại Thị trường nước ngoài của khối này đạt 8.781 tỷ đồng, tăng 31,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.438 tỷ đồng, tăng 35,6%.

Khối viễn thông đạt 8.458 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 7.975 tỷ đồng và 1.210 tỷ đồng, tăng lần lượt 16,7% và 19,4% so với cùng kỳ.

Mảng kinh doanh thị trường quốc tế, sau 10 tháng đầu năm 2019, cũng mang về cho FPT 9.246 tỷ đồng doanh thu, tăng 28,1% và 1.546 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của tập đoàn lần lượt đạt 42% và 39% (10 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 39% và 37%).

>> Xem thêm: 

Nhiều doanh nghiệp có thể dừng sản xuất vì Covid-19

Hàng loạt nền kinh tế lớn nguy cơ suy thoái

Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều