Loading...

FLC Faros thoái vốn tại FLCHomes, mua cổ phần phát hành thêm tại Vườn thú Faros và tăng vốn cho Eden Garden

FLC Faros tăng vốn cho Eden Garden từ 290 tỷ đồng hiện nay lên 978 tỷ đồng.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều