Đứng trên vực thẳm và không còn đường lùi, WeWork chấp nhận gói 'cứu trợ' 9,5 tỷ USD từ SoftBank, đổi lấy 80% cổ phần

Thoả thuận này đánh dấu cho sự kết thúc cho thời kỳ hoàng kim của "start-up kỳ lân" lĩnh vực chia sẻ văn phòng, dù đã huy động được vốn với mức định giá...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều