Loading...

Đừng để sự kỳ thị trở thành dịch bệnh trong thời COVID-19!

Có những thách thức không đến từ việc kiểm soát bệnh dịch, thực hiện cách ly mà lại đến từ sự kỳ thị với người bị nhiễm hay người nghi lây nhiễm...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều