Đông gấp rưỡi dân số Mỹ, tầng lớp trung lưu Trung Quốc là mỏ vàng của mọi công ty trên thế giới

Giới trung lưu Trung Quốc là lực lượng tiêu dùng đang phát triển nhanh chóng có thể đạt tới 550 triệu người trong 3 năm nhiều 1,5 lần so với toàn bộ dân số...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều