Đối mặt với tử thần

Chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông biển miền Bắc (1967-1973) bằng thủy lôi và bom từ trường là một chiến công có ý nghĩa to lớn về chính trị, quân...

Chiến công này cùng với chiến dịch 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972 đã đập tan ý đồ ngoan cố của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải ký hiệp định Paris, hoàn thành nhiệm vụ "Đánh cho Mỹ cút" tạo tiền đề " Đánh cho Ngụy nhào" giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đối mặt với tử thần

>> Xem thêm: 

Nhiệm vụ đa năng của tàu lai dắt Việt Nam khởi đóng

Gói nâng cấp phù hợp với 2K12 Kub Việt Nam

Làm chủ kỹ năng thao tác vũ khí, trang bị

Loading...
Bình luận của bạn !

Tin đọc nhiều
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều