Loading...

Điều tra, đánh giá lại GDP để thấy rõ bức tranh kinh tế Việt Nam

GDP thực của Việt Nam còn cao hơn GDP đã được công bố bởi còn phải tính tới cả các bộ phận kinh tế chưa được quan sát hay kinh tế ngầm.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều