Loading...

Điều động Tổng giám đốc DATC sang giữ chức Chủ tịch VDB

Ông Lương Hải Sinh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều