Loading...

Diện tích hồ tiêu Việt Nam tăng nóng gần 200%

PTNT và 15 tỉnh đang xây dựng đề xuất dự án phát triển ngành hàng điều, hồ tiêu và cây ăn quả tại Việt Nam gửi các bộ, ngành góp ý, sau đó sẽ trình lên...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều