Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo cách đeo khẩu trang đúng - ảnh 2
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo cách đeo khẩu trang đúng - ảnh 3
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo cách đeo khẩu trang đúng - ảnh 4 Nguồn: Bộ Y tế