Loading...

Đến ngày 15/9, Việt Nam xuất siêu 5,57 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại cả nước trong nửa đầu tháng 9 xuất siêu 190 triệu USD, đưa lũy kế mức thặng dư từ đầu năm đến hết 15/9 lên 5,57...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều