Loading...

Đến 2045, TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính châu Á

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM xác định mục tiêu tới năm 2045, TP.HCM sẽ trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có...

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, trên cơ sở nghiên cứu dự thảo Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM xác định mục tiêu tới năm 2045, TP.HCM sẽ trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao.
Trao đổi với báo chí về phương hướng, mục tiêu phát triển KT-XH TP.HCM trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua (2015 - 2020), TP.HCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế cả nước (tỷ trọng đóng góp trên 22% GDP, 27% thu ngân sách cả nước, năng suất lao động bình quân cao hơn 2,6 lần so với bình quân cả nước…) và đóng góp nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quản lý KT-XH của đất nước.
3 chương trình đột phá, 1  chương trình trọng điểm
Chủ tịch UBND TP.HCM đặc biệt nhấn mạnh trên cơ sở 3 đột phá chiến lược theo dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, TP.HCM vận dụng sáng tạo để xây dựng 3 chương trình đột phá, đồng thời đề ra 1 chương trình trọng điểm với tổng số 51 đề án, nội dung thành phần phù hợp với thực tiễn, là nhiệm vụ thường xuyên, cũng là lâu dài để tạo tiền đề vững chắc phát triển TP.
Cụ thể, 3 chương trình đột phá gồm: đột phá về đổi mới quản lý, trong đó có việc hình thành phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông gắn với thành lập TP.Thủ Đức; đột phá phát triển hạ tầng và đột phá phát triển nhân lực. Bên cạnh đó, chương trình trọng điểm được TP.HCM lựa chọn là phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực.
“TP.HCM luôn bám sát chỉ đạo của T.Ư, nghiên cứu sâu kỹ dự thảo các nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để vận dụng triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH”, ông Phong nói.
Trên cơ sở định hướng của T.Ư, cụ thể là kết luận của Bộ Chính trị, cùng với nghiên cứu dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 3 mốc mục tiêu cụ thể theo tầm nhìn đến năm 2045 của T.Ư. Cụ thể, đến năm 2025, TP là đô thị thông minh, TP dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. GRDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD.
Đến năm 2030, là TP dịch vụ, công nghiệp hiện đại, TP văn hóa, đầu tàu về kinh tế số, Xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 USD, là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn 2045, TP.HCM sẽ trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính của châu Á, phát triển bền vững, có chất lượng cuộc sống cao, GRDP bình quân đầu người khoảng 37.000 USD, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.
Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết trước mắt, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, TP.HCM đã đề ra 26 chỉ tiêu phát triển trên 5 lĩnh vực, như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm khoảng 8%; kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của TP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên...
Để thực hiện mục tiêu trên, theo ông Phong, trong nhiệm kỳ tới, TP.HCM tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm mà cụ thể là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Trong đó, có việc triển khai thực hiện đề án phát triển
TP.HCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và Quốc tế . “Chủ trương này đã được đưa vào chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030”, ông Phong thông tin.
Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho phát triển bền vững. Trong đó, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ quốc tế ở 8 lĩnh vực ưu tiên (công nghệ thông tin - truyền thông, cơ khí - tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản trị doanh nghiệp, tài chính - ngân hàng, y tế, Du lịch và quản lý đô thị); tiếp tục phát huy vai trò trung tâm giáo dục - đào tạo của cả nước. Phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chủ yếu phát triển KT-XH; ưu tiên các lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ 5G và sau 5G. “Đặc biệt, chúng tôi sẽ xây dựng TP trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của TP mang tên Bác”, ông Phong cho biết.
Tin liên quanĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúcKhát vọng kỳ tích phát triển mớiNăm 2045, Việt Nam là nước công nghiệp phát triển, có thu nhập cao

>> Xem thêm: 

12 giảng viên khoa Hàn Quốc học xin nghỉ việc, 600 sinh viên có bị ảnh hưởng?

TP.HCM: Lại phát hiện cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trá hình

Loạt ảnh thẻ thời đi học là bằng chứng cho việc Baifern đẹp từ nhỏ, thêm thành tích học tập thế này bảo sao không yêu cho được!

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều