Loading...

Đêm tuần tra của nữ cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội

Thượng sĩ Quỳnh là một trong 6 nữ chiến sĩ của tiểu đoàn đặc nhiệm Hà Nội vẫn thường cùng các đồng nghiệp nam tuần tra xuyên đêm. 

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều