Đề xuất thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh ASEAN

Khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, người khai hải quan nộp Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng cho cơ quan hải quan để cập nhật vào...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều