Loading...

Đề xuất nhiều điểm mới khi tổ chức chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều điểm mới được Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khi xây dựng mô hình chính quyền đô thị trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm...

TPO - Nhiều điểm mới được Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khi xây dựng mô hình chính quyền đô thị trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Đà Nẵng.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều