Loading...

Đề xuất cấp đông hàng triệu tấn thịt lợn để dự trữ đối phó dịch tả lợn

Dự báo trong thời gian tới dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lan rộng, vì vậy một mặt cần siết chặt công tác chỉ đạo; mặt khác cần xem xét lại mức hỗ trợ...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều