Loading...

Đề nghị Bộ Công an điều tra các dự án sai phạm tại bán đảo Sơn Trà

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an, điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm hàng loạt các dự án khu du lịch, vệt biệt thự...

Chiều ngày 18/10, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư trên bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

Điểm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức

Thông báo Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư tại Bán đảo sơn trà liên quan đến những đơn vị như: UBND TP.Đà Nẵng; các Sở, Ban ngành chức năng TP.Đà Nẵng; UBND quận Sơn Trà; các Chủ đầu tư dự án; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề nghị Bộ Công an điều tra các dự án sai phạm tại bán đảo Sơn Trà - ảnh 1 Đề nghị Bộ Công an điều tra các dự án sai phạm tại bán đảo Sơn Trà - ảnh 1Đề nghị Bộ Công an điều tra các dự án sai phạm tại bán đảo Sơn Trà - ảnh 3

Hàng loạt dự án trên bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng được Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an kiểm tra, xử lý.

Hai nguyên nhân được Thanh tra Chính phủ chỉ ra. Cụ thể, về nguyên nhân khách quan, Thanh tra Chính phủ xác định, nguyên nhân chủ yếu là bán đảo Sơn Trà có hệ sinh thái đa dạng, phong phú, có tầm quan trọng về an ninh quốc phòng… Các dự án được triển khai từ những năm 2003, thời kỳ này các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư vẫn còn có những nội dung bất cập, chưa đồng bộ.

Tin liên quan
Đề nghị Bộ Công an điều tra các dự án sai phạm tại bán đảo Sơn Trà - ảnh 1 Đề nghị Bộ Công an điều tra các dự án sai phạm tại bán đảo Sơn Trà - ảnh 1Đề nghị Bộ Công an điều tra các dự án sai phạm tại bán đảo Sơn Trà - ảnh 6
Thanh tra Chính phủ công bố hàng loạt sai phạm tại bán đảo Sơn Trà

Về nguyên nhân chủ quan,Thanh tra Chính phủ xác định, UBND TP.Đà Nẵng, Chủ tịch, các Phó chủ tịch thành phố, Giám đốc các Sở chức năng, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà qua các thời kỳ chưa thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm được giao, chưa chấp hành các quy định về quản lý đất đai, môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, an ninh quốc phòng, đầu tư, xây dựng...; thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý những tồn tại, vi phạm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước được giao.

Chủ đầu tư một số dự án vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường...

Về trách nhiệm của những khuyết điểm, vi phạm trên, thông báo của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm trên thuộc về: Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Giám đốc các Sở, lãnh đạo các phòng ban, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cán bộ có liên quan qua các thời kỳ có các khuyết điểm, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra.

Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng, cán bộ các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm về khuyết điểm, vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý nêu tại Kết luận thanh tra.

Chủ đầu tư các dự án, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm về các vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra.

Điều tra, xử lý hàng loạt các dự án

Trước những khuyết điểm, sai phạm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, giao UBND TP.Đà Nẵng theo thẩm quyền, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra.

Chủ trì, phối hợp với các bộ: Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng… kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư tại bán đảo Sơn Trà, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng, an ninh quốc phòng, du lịch... đã được phê duyệt;

Kiên quyết xử lý, thu hồi đối với những dự án, diện tích đất không đủ điều kiện, có vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, quản lý bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng..., đặc biệt là diện tích 364,81 ha đất của 04 dự án và một phần diện tích của 10 dự án có vi phạm phải được rà soát để xử lý;

Đề nghị Bộ Công an điều tra các dự án sai phạm tại bán đảo Sơn Trà - ảnh 1 Đề nghị Bộ Công an điều tra các dự án sai phạm tại bán đảo Sơn Trà - ảnh 1Đề nghị Bộ Công an điều tra các dự án sai phạm tại bán đảo Sơn Trà - ảnh 9

Sai phạm tại bán đảo Sơn Trà đã được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Đối với 282,15 ha mặt nước biển của 4 dự án (Khu Du lịch sinh thái biển Bãi Bắc: 225,69 ha; Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Sa mở rộng: 31,99 ha; Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa: 3,65 ha; Tổ hợp Khu du lịch - Dịch vụ cao cấp Sơn Trà: 20,82 ha), UBND thành phố Đà Nẵng căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu về bảo vệ rừng, an ninh quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền, đúng pháp luật.

Phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm tra, rà soát về yếu tố an ninh quốc phòng đối với các dự án đầu tư trên Bán đảo Sơn Trà để xử lý theo quy định của pháp luật.

Rà soát, hủy bỏ các văn bản do UBND TP.Đà Nẵng ban hành không đúng quy định của pháp luật (việc giảm, hỗ trợ tiền sử dụng đất, xác định giá đất, giao đất, phê duyệt quy hoạch...);…

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh diện tích rừng đặc dụng trên bán đảo Sơn Trà tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai...

Đồng thời, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thuộc Bộ có khuyết điểm, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng rà soát, xác định giá đất đối với các dự án theo quy định của pháp luật và phù hợp với yếu tố đặc thù tại Bán đảo Sơn Trà.

Giao Bộ Quốc phòng: chủ trì, phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng kiểm tra, rà soát yếu tố an ninh quốc phòng đối với các dự án trên Bán đảo Sơn Trà để xử lý, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an, điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa do Công ty CP Xây dựng 79 làm Chủ đầu tư, dự án Khu biệt thự Suối Đá, Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc; Khu du lịch Bãi Trẹm; Khu du lịch sinh thái nhà nghỉ, dịch vụ tại Bán đảo Sơn Trà; Khu du lịch biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa – Mũi Nghê; Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Nam Suối Đá; Khu du lịch ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh; Khu biệt thự Suối Đá; Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa

Vệt biệt thự Khu nghỉ mát và Du lịch sinh thái Bãi Trẹm; Khu du lịch ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh mở rộng; Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc mở rộng; Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa mở rộng; Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng hải sản; Khu du lịch Biển Đông mở rộng

>> Xem thêm: 

Cô gái được cho là Tuesday trong vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế lần đầu lên tiếng: Tôi đã được bồi thường bằng tiền mặt, giải quyết mọi chuyện trong hòa bình

TP.HCM: Tiêm filler nâng cằm tại spa rởm, cô gái trẻ chịu muôn vàn đau đớn, mặt biến dạng, đón Tết cùng vết sẹo khủng

Sản xuất được hầu hết vũ khí trang bị cho bộ binh và một số vũ khí mới

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều