Loading...

Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu, AAA báo lãi kỷ lục trong nửa đầu năm 2019

Tính chung nửa đầu năm 2019, AAA ghi nhận doanh thu hợp nhất 5.085 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 438 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 352 tỷ đồng lợi nhuận...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều