Loading...

Đầu tư 1.775 tỷ đồng xây dựng hạ tầng 92 cụm công nghiệp tại Quảng Nam

Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo dự án được phê duyệt 1.775 tỷ đồng.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều