Loading...

Đang thanh tra thuế Grab tại TP HCM

Cục thuế TP HCM đang thanh tra các khoản thuế tại Grab về giá trị chuyển nhượng, đóng hộ thuế thu nhập cá nhân cho tài xế...  25 tài xế nộp đơn lên Cục thuế...

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều