Loading...

Đang kiểm tra việc tăng giá điện của EVN

Thanh tra Chính phủ đang kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện trong thời gian vừa qua.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều