Loading...

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hà Nội lần thứ 3

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hà Nội lần thứ 3 - ảnh 1
Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội vinh dự được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng. Về dự và chỉ đạo Đại hội, có các Đại biểu Trung ương: Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng Trần Hạnh Bình, cùng đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các bộ, ban, ngành.

Về phía Đại biểu thành phố Hà Nội gồm có các đồng chí: Nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và đại diện Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ 3 gồm 9 đồng chí, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu là Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội. Thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội còn có: Trưởng ban Dân tộc thành phố Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Xây dựng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, Phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Sửu lên phát biểu khai mạc đại hội. Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ sự vui mừng khi Đại hội lần này được diễn ra trong không khí phấn khởi cùng nhân dân cả nước và Thủ đô Hà Nội chào mừng 65 năm giải phóng Thủ đô và 50 năm làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hà Nội lần thứ 3 - ảnh 2
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu phát biểu khai mạc đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp uỷ Đảng, chính quyền thành phố cùng sự đoàn kết, nỗ lực, nhất trí phấn đấu vươn lên của các đồng bào DTTS. Nhiều chính sách, chương trình, dự án Trung ương và TP đối với vùng DTTS miền núi được triển khai, thực hiện có hiệu quả đã đóng góp tích cực vào sự phát triển. Đời sống của đồng bào được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn miền núi ngày một khang trang và đẹp lên. Tình đoàn kết giữa các dân tộc và niềm tin của đồng bào vào lãnh đạo của Đảng và Nhà nước được củng cố, nâng cao. Đó là những thành tựu quan trọng, tiền đề vững chắc để vững tin bước vào đại hội các DTTS Thành phố lần thứ 3.

Đồng chí khẳng định Đại hội đại biểu các DTTS Thành phố lần thứ 3 là đợt sinh hoạt chính trị Xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số cả nước trong đó có đồng bào các dân tộc Thủ đô. Đại hội DTTS TP lần thứ 3 tiến tới đại hội toàn quốc nhằm tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuần của đồng bào dân tộc thiểu số vào đường lối đổi mới của Đảng, nhà nước. “Để phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc. Đề nghị mỗi đại biểu dự đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, tính sáng tạo, thực hiện tốt nội dung chương trình đại hội đề ra, góp phần vào thành công của đại hội”, đồng chí Nguyễn Văn Sửu kết thúc diễn văn khai mạc.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế miền núi cao

Trưởng Ban dân tộc Thành phố Hà Nội, Trưởng ban tổ chức Đại hội Nguyễn Tất Vinh thay mặt đoàn chủ tịch lên đọc báo cáo chính trị đại hội. Đồng chí Nguyễn Tất Vinh cho biết số lượng người người DTTS trên địa bàn thành phố có 107.847 người thuộc 50/53 thành phần DTTS sinh sống đan xen cùng người Kinh ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã, chiếm 1,3% dân số toàn thành phố. 14 xã vùng dân tộc, miền núi của Thủ đô có diện tích trên 30 nghìn hecta (chiếm gần 10% diện tích toan Thành phố), có vị trí chiến lược quan trọng về Quốc phòng, an ninh, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái của thành phố.

Trong giai đoạn 2014- 2019, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các xã vùng dân tộc miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 12%, thu nhập bình quân đầu người tăng đạt khoảng 35 triệu đông/người/năm, có xã đạt trên 46 triệu đông/người/năm. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS, miền núi còn 3,7% và dự kiến hết năm 2019 còn 3%.

100% số xã có hệ thống đường bê tông xi măng hoặc trải nhựa đến trung tâm xã; 100% hộ dân dùng điện lưới Quốc gia. Hệ thống trường học được tu sửa và xây mới đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh; 100% trẻ em được học mẫu giáo và lớp 1; tỷ lệ xã phổ cập giáo dục Tiểu học, THCS đạt 100%; 14/14 xã dân tộc miền núi đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 100% số người nghèo, cận nghèo ở các xã vùng đồng bào DTTS được cấp thẻ BHYT miễn phí; 100% số xã có đài truyền thanh và phủ sóng điện thoại di động và sóng truyền hình.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo đại hội còn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế như trình độ phát triển của các vùng dân tộc, miền núi, nhất là về mức sống còn cách khá xa so với vùng đồng bằng đô thị. Trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Báo cáo cũng nêu 6 bài học kinh nghiệm đạt được trong đó cần phải quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Phải cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng và các chính sách dân tộc của Nhà nước thành những chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể; tiếp tục đôi mới công tác tuyên truyền vân động đồng bào thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển toàn diện kinh tế- xã hội vùng dân tộc, miền núi; làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, phát huy vai trò, trách nhiệm của người có uy tín và trưởng thôn.

Cuối cùng, báo cáo đại hội đề ra một số mục tiêu chung và chỉ tiêu cụ thể các xã vùng dân tộc miền núi đạt được đến năm 2024. Trong đó, tập trung mọi nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế- xã hội vùng DTTS của Thành phố; gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng bào DTTS, miền núi là một bộ phận không thể tách rời

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nguyễn Văn Chiến bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Chiến cho rằng, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước, các cấp các ngành, cả hệ thống chính trị đã chăm lo, đầu tư, phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi. Cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ hơn, kinh tế từng bước phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đời sống của nhân dân được cải thiện.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hà Nội lần thứ 3 - ảnh 3
Bộ trưởng- Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nguyễn Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến khẳng định đồng bào DTTS là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, 54 dân tộc anh em luôn đoàn kết, kề vai sát cánh bên nhau, sường khổ có nhau; không một thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được khối đại đoàn kết chúng ta.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến đã chỉ ra 3 kết quả nổi bật trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách đầu tư của Thành phố Hà Nội những năm qua như Thành uỷ đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS của Thủ đô, trên cơ sở đó Thành phố đã ban hành các Kế hoạch thực hiện xây dựng các công trình phục vụ sản xuất đời sống của đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội cũng quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, qua đó tạo điều kiện thuận lợi về vốn cũng như việc làm cho các đồng bào DTTS, miền núi. Cuối cùng, khoảng cách về trình độ phát triển giữa địa bàn DTTS và miền núi so với nông thôn đồng bằng của thành phố đã dần được thu hẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Uỷ ban dân tộc gửi lời cảm ơn tới Thành uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ Thành phố Hà Nội đã đặc biệt quan tâm, chăm lo phát triển toàn diện đời sống của đồng bào các dân tộc của Thủ đô.

Đồng chí cũng đồng tình với một số tồn tại, hạn chế đã được nêu trong báo cáo chính trị của Đại hội và mong muốn Đại hội thực hiện tốt hơn nữa một số nội dung như tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng nông thôn ven đo thị để tạo sinh kế mới cho người dân; quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề để nâng cao mặt bằng dân trí; cuối cùng, cùng với phát triển KT- XH, nâng cao đời sống vật chất của đồng bào, cần phải quan tâm bảo tồn, phát huy văn hoá đặc sắc của mỗi dân tộc, đa dạng, phong phú thống nhất trong nền văn hoá Việt Nam.

Tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS, miền núi

Tiếp thu những ý kiến của Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đề nghị Ban lãnh đạo dân tộc Thành phố tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo chính trị của Đại hội và có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hà Nội lần thứ 3 - ảnh 4
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Đại hội.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Chung, trong những năm qua, thành phố đã quan tâm ưu tiên đầu tư cho phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Ban Thường vụ Thành uỷ, HĐND đã ban hành Nghị quyết, UBND thành phố đã ban hành các Kế hoạch về triển khai phát triển kinh tế- xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của Thủ đô. Giai đoạn 2013-2015, ngân sách thành phố đã bố trí 837,5 tỉ đồng đầu tư cho thực hiện 105 dự án. Giai đoạn 2016-2020, ngân sách thành phố dự kiến bố trí vốn đàu tư 1000 tỉ đồng, đến nay đã cấp được 830 tỉ đồng triển khai thực hiện các dự án ở các vùng DTTS. Hầu hết các dự án được triển khai đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả. Ngoài ra, các quận nội thành còn hỗ trợ 92 tỉ đồng xây đựng để xây dựng 46 nhà văn hoá thôn ở các xã vùng DTTS, miền núi của thành phố. Cùng với đó, các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Chương Mỹ, nơi tập trung đông đồng bào DTTS đã ban hành các chương trình, kế hoạch chuyên đề về phát triển KT- XH vùng DT miền núi phù hợp với thực tế của địa phương, góp phần tạo nên sực mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong công tác dân tộc và đã đạt được kết quả tích cực như báo cáo chính trị của đại hội đã khẳng định.

“Chúng ta không chỉ vui mừng trước bộ mặt của nông thôn mới mà chúng ta còn chứng kiến sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm của đồng bào các dân tộc qua các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Từ Những phong trào ấy đã xuất hiện không ít đồng bào dân tộc giỏi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế trang trại, vườn, rừng và trên nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho bà con trong vùng”, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng nhiệt liệt biểu dương những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các DTTS, mong muốn đồng bào các DTTS tiếp tục nếu gương sáng, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tự hào về những thành tựu đã đạt được, nhưng đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng thẳng thắn thừa nhận vùng DTTS của Thủ đô còn nhiều khó khăn thách thức. Đồng chí cũng yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động đòng bào dân tộc thực hiện tốt các chính sách, chủ trương, đường lối của Nhà nước để dần thu hẹp khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi Thủ đô; cần có giải pháp hữu hiệu để phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời nghiên cứu tích cực các chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số; phát triển toàn diện văn hoá DTTS, giữ gìn, bảo tồn tôn vinh và phát huy bản sắc văn hoá thông qua bảo tồn các ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào DTTS, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức bảo vệ và phát huy gía trị văn hóa của các dân tộc của Thành phố, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá của mỗi dân tộc thiểu số; cụ thể hoá các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc liên quan đến quốc phòng và đảm bảo an ninh của dân tộc thiểu số. Động viên người dân các dân tộc thiểu số, miền núi tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm. Phát huy vai trò của những người có uy tín trên địa bàn DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng cách chính sách đặc thù, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, quản lý, xem xet sử dụng, nâng cao chất lượng cán bộ người DTTS, đảm bảo tính kế thừa vững chắc.

Cũng tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng đại hội bức trướng.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, 5 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đã trao tặng bằng khen cho 15 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc và Chính sách Dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2014-2019.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hà Nội lần thứ 3 - ảnh 5
Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen.

Duy Linh

>> Xem thêm: 

Tai nghe hỗ trợ họp trực tuyến

Ghế thư giãn khi làm việc tại nhà

Những mẫu bàn làm việc tại nhà

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều