Loading...

Đại học VinUni dự kiến tuyển sinh từ năm 2020 - 2021

Dự án Đại học VinUni dự kiến tuyển sinh năm học 2020-2021 với 3 ngành: Kinh doanh quản trị, khoa học sức khỏe, kỹ thuật và khoa học máy tính.

Dự án Đại học VinUni dự kiến tuyển sinh năm học 2020-2021 với 3 ngành: Kinh doanh quản trị, khoa học sức khỏe, kỹ thuật và khoa học máy tính.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều