Loading...

Đại học Công nghiệp TP HCM công bố điểm chuẩn

Chuẩn đầu vào của 27 ngành hệ chính quy và 15 ngành hệ chất lượng cao Đại học Công nghiệp TP HCM dao động từ 16,5 đến 23,5.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều