Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Đà Nẵng: Trích xuất camera quan sát để xử lý đeo bám, chèo kéo du khách

Đà Nẵng sẽ trích xuất hình ảnh qua hệ thống camera quan sát phục vụ xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo du khách, bán hàng rong, lang thang xin ăn, xin ăn...

Ngày 18/5, Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, theo kế hoạch, vào chiều 24/5, Sở Du lịch Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ ký kết “Quy chế phối hợp trích xuất hình ảnh qua hệ thống camera quan sát phục vụ xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, bán hàng rong, lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng và các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn TP.

Đà Nẵng: Trích xuất camera quan sát để xử lý đeo bám, chèo kéo du khách - ảnh 1
Đà Nẵng sẽ trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quan sát để xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, bán hàng rong, lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng và các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn TP (Ảnh: HC)

Theo Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình, dự thảo quy chế phối hợp nêu trên đã được Sở này hoàn thiện trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng tại Thông báo kết luận số 217/TB-VP ngày 30/6/2017 của Văn phòng UBND TP và ý kiến góp ý của các sở, ngành như công an TP, các Sở GTVT, Công thương, LĐ-TB-XH, Du lịch, UBND các quận, huyện trên địa bàn.

Quy chế phối hợp trích xuất hình ảnh qua hệ thống camera quan sát phục vụ xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, bán hàng rong, lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng và các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn TP Đà Nẵng gồm có 4 chương: Quy định chung, Nội dung phối hợp, Trách nhiệm các bên và Điều khoản thi hành.

Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi đeo bám, chèo kéo du khách, vi phạm quy định Pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn Đà Nẵng. Góp phần xây dựng mục tiêu “Thành phố 4 an”, đảm bảo môi trường Du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và mến khách.

Nguyên tắc thực hiện quy chế phối hợp là căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của từng cơ quan tham gia ký kết. Trao đổi, cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu, hình ảnh liên quan (nếu có). Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin trích xuất từ hệ thống camera phải căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Việc sử dụng thông tin trao đổi phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Các ngành, UBND các quận, huyện được đề nghị trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quan sát tại Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP, tại Công an các quận, huyện , phường xã trên địa bàn TP trong thời gian lưu trữ hình ảnh của hệ thống để phục vụ công tác xử lý vi phạm trên lĩnh vực trật tự du lịch.

Các ngành, UBND các quận, huyện khi có yêu cầu trích xuất phải có Giấy giới thiệu, văn bản của cơ quan có thẩm quyền đề nghị rõ về họ tên, cấp bậc, chức vụ của cá nhân liên hệ trích xuất, thời gian, địa điểm, mục đích cần trích xuất. Đồng thời, phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị quản lý, sử dụng hệ thống camera.

Các ngành, UBND các quận, huyện sử dụng hình ảnh đeo bám, chèo kéo khách du lịch, vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị do các cơ quan phối hợp cung cấp, tiến hành kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý, sử dụng thông tin, hình ảnh được cung cấp.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc các Sở Du lịch, Công an TP, GTVT, LĐ-TB-XH, Công Thương, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì các cơ quan chức năng phản ánh kịp thời về Sở Du lịch để sửa đổi, bổ sung quy chế.

Định kỳ 6 tháng, Sở Du lịch họp với các cơ quan phối hợp để sơ kết tình hình, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện việc trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quan sát để xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện Quy chế phối hợp:

Trách nhiệm của Sở Du lịch

1. Phối hợp đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc đề xuất quan sát trực tiếp và trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quan sát để xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn TP.

2. Chủ trì phối hợp với các ngành và UBND quận, huyện đề xuất các vị trí đặt camera tại các khu điểm du lịch, các tuyến đường du lịch.

3. Sơ kết, tổng kết Quy chế và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng hệ thống camera quan sát để xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn TP, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

Trách nhiệm của Sở GTVT

1. Phối hợp trong việc tham gia trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quan sát để xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn TP khi có yêu cầu.

2. Chỉ đạo Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng cho phép, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, UBND các quận, huyện được tham gia trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quan sát để xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố (trong khoảng thời gian lưu trữ tại đơn vị theo cấu hình bộ nhớ hiện hữu).

Trách nhiệm của Công an TP Đà Nẵng

1. Phối hợp chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, UBND các quận, huyện được tham gia trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quan sát để xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn TP.

2. Chỉ đạo lực lượng Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát qua hệ thống camera nếu phát hiện các trường hợp đeo bám, chèo kéo khách du lịch, vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn TP, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị thì thông báo cho các ngành, UBND quận, huyện xử lý theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

Trách nhiệm của Sở LĐ-TB-XH

1. Phối hợp trong việc tham gia trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quan sát để xử lý hành vi lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn TP.

2. Tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý hành vi lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn TP theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Phối hợp với UBND các quận, huyện kiểm tra, xử lý các đối tượng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng tại các khu điểm du lịch, các tuyến đường du lịch trên địa bàn TP.

Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Phối hợp trong việc tham gia trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quan sát để xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong trên địa bàn TP.

2. Tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong trên địa bàn TP theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Phối hợp với UBND các quận, huyện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng rong tại các khu điểm du lịch, các tuyến đường du lịch trên địa bàn TP.

Trách nhiệm của UBND các quận, huyện

1. Phối hợp trong việc tham gia trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera quan sát để xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

2. Là cơ quan trực tiếp tham gia kiểm tra, xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Khi nhận được thông tin trao đổi từ các ngành thì chỉ đạo xử lý.

3. Chỉ đạo UBND các phường, xã kiểm tra, xử lý các hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

4. Chịu trách nhiệm trước UBND TP về các vấn đề liên quan đến đeo bám, chèo kéo khách du lịch, bán hàng rong và lang thang xin ăn biến tướng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Hàng quý gửi báo cáo về tình hình kiểm tra, xử lý hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch, vi phạm quy định của pháp luật về bán hàng rong và lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, các hành vi gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn mình quản lý và đề xuất tiếp tục lắp đặt camera quan sát về Sở Du lịch, Sở LĐ-TB-XH, Sở Công Thương theo chức năng.

>> Xem thêm: 

Khởi tố vụ án tai nạn nghiêm trọng 8 người chết ở Hải Dương

Poster cảnh báo độ ngắn của váy đồng phục bị chỉ trích ở Nhật Bản

Đắk Lắk: Đình chỉ công tác Hiệu trưởng bớt tiền hỗ trợ học sinh vùng khó khăn

Loading...
Bình luận của bạn !
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều