Loading...

Cuộc chiến giành tài xế của Grab, Be, Go Viet, FastGo...

Để trở thành người chiến thắng, các ứng dụng này không chỉ phải "đốt tiền" để thu hút khách hàng, nếu không có tài xế đối tác thì họ cũng sẽ thất bại.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều