Tima vay tien nhanh giai ngan trong ngay

Công bố những bộ sách giá trị của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

(HNMO) - 9 bộ sách đồ sộ, được tổ chức biên tập công phu, quy mô, bài bản đã được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu chi tiết tới các cơ quan truyền thông và bạn đọc trong Lễ công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017, được tổ chức vào sáng 8-12, tại Hà Nội.

Công bố những bộ sách giá trị của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật - ảnh 1Có 9 bộ sách được trân trọng giới thiệu tới độc giả dịp này. Tiêu biểu là cuốn "Vững bước trên con đường đổi mới" (2 tập) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên báo Nhân Dân từ năm 2011 đến nay. Bộ sách tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... Các bài viết, bài nói chuyện của Tổng Bí thư thể hiện quan điểm chỉ đạo, những trăn trở, tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, của Đảng, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Đáng chú ý nữa là cuốn "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (2 tập). Đây là tài liệu nghiệp vụ dành cho cấp trên cơ sở do Ủy ban Kiểm tra Trung ương biên soạn, nhằm giới thiệu những quy định mới nhất của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; các mẫu văn bản dùng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Cùng nằm trong dòng sách lý luận chính trị còn phải kể đến các cuốn "Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị trong Đảng" (nhiều tác giả - Hội đồng Lý luận Trung ương); bộ sách "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo"; "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc"; "Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới"; "Tư tưởng Hồ Chí Minh"; "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam"; "Hội nhập quốc tế" (dùng cho Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên của Ban Tuyên giáo Trung ương)... Cùng với đó là một số cuốn sách được xuất bản nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, bao gồm cuốn "Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười" (đại tá Lê Thế Mẫu), "Nước Nga: Từ nguyên thủy đến hiện đại" (tác giả Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thị Thư). Ngoài ra, còn phải kể đến những bộ sách thông tin - khoa học tiêu biểu như "Trần Đức Thảo - Tuyển tập", "Lịch sử vùng đất Nam Bộ" (12 tập); "Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016" (sách chuyên khảo - tác giả TS Lê Viết Duyên)...

Danh mục 9 bộ sách được giới thiệu dịp này được xuất bản, phát hành từ tháng 7-2017.
Mai Hoa
Loading...
Bình luận của bạn !

Tin đọc nhiều
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều