Cổ phiếu TTB vừa giảm, Chủ tịch Tập đoàn Tiến Bộ đã lập tức đăng ký mua 2,5 triệu cp

Hiện tại Chủ tịch Tập đoàn Tiến Bộ đang là cổ đông lớn nhất của công ty.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều