Loading...

Cơ điện lạnh (REE) thông qua phương án phát hành 2.320 tỷ đồng trái phiếu

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều