Loading...

Cơ điện lạnh (REE): Kế hoạch lãi 1.465 tỷ đồng năm 2019, giảm gần 18% so với năm 2018

Năm 2018 mảng điện, nước mang lại hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận cho Cơ điện lạnh REE.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều