Loading...

Cơ điện lạnh (REE) báo lãi trước thuế kỷ lục 2.118 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch năm

Riêng LNST quý 4 Cơ điện lạnh đạt 584 tỷ đồng, tăng gần 38% so với năm 2017.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều