Loading...

Chuyện một người viết

TP Người ta nói nghề chọn người, chứ không phải người chọn nghề nào cũng được? Có lẽ đúng với trường hợp Nguyễn Việt Chiến?

TP - Người ta nói nghề chọn người, chứ không phải người chọn nghề nào cũng được? Có lẽ đúng với trường hợp Nguyễn Việt Chiến?

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều