Loading...

Chuyên gia 'hoang mang' khi dự đoán tương lai của Bitcoin

Nhiều dự đoán khác nhau về giá Bitcoin được đưa ra bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp: giảm 30% xuống 7.500 USD hoặc sẽ đạt mức 20.000 USD vào 2022.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều