Loading...

Chuyển động lãi suất âm

Sau khi ECB dẫn thêm một bước lãi suất âm, giả định tương tự cũng được đặt ra đối với Fed tại Mỹ, như một áp lực.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều