Loading...

Chứng khoán Bảo Việt lãi ròng gần 83 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 62% kế hoạch năm 2018

Tính tới cuối quý 3, giá trị các khoản phải thu của BVSC là 1.478 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu từ hoạt động margin 1.199 tỷ đồng.

Loading...
Loading...
Bình luận của bạn !

Loading...
Loading...
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều