Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trở thành cổ đông lớn của SCR

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) là cổ đông lớn thứ tư của TTC Land, cùng với Đầu tư Thành Thành Công nắm 22%, ông Đặng Hồng Anh nắm hơn 10% và Betrimex với 9,6%.

Loading...
Bình luận của bạn !

Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều