UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2624/UBND-TKBT nêu chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung về việc kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về việc san lấp trái phép hồ Đồng Mô và có dấu hiệu tiếp tay vi phạm của cơ quan quản lý.

Theo đó, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật;

Yêu cầu tập thể, cá nhân có hành vi lấn chiếm lòng hồ, san lấp trái phép đất đồi phục hồi hiện trạng ban đầu; chuyển cơ quan điều tra xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; báo cáo Thành ủy, UBND thành phố kết quả kiểm tra, xử lý trước ngày 15/7/2019 đồng thời thông tin trả lời báo chí theo đúng quy định; Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân; xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu tại các đơn vị quản lý trực tiếp khu vực hồ Đồng Mô để xảy ra các vi phạm (nếu có).

Đồng thời yêu cầu các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, NN&PTNT tăng cường chức năng quản lý nhà nước theo quy định, tiến hành kiểm tra, phúc tra kết quả xử lý của UBND thị xã Sơn Tây theo đúng quy định.

Về việc này, Sở NN&PTNT cho biết, Sở đã có đoàn kiểm tra lên đo đạc tại các khu resort quanh hồ và sẽ sớm có báo cáo gửi thành phố.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông phản ánh nhiều dự án resort như dự án Resort Spa Cây Bồ Đề , Resort G9 liên tục đào đất đồi, san ủi đất, lấp hồ Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) trong khi chỉ được nạo vét, san gạt tại chỗ.